2024
   -   
2023
   -   
2022
   -   
2021
   -   
2019
   -   
2018
   -   
2017
   -   
2015
   -   
2013
   -   
2012
   -   
2011
   -   
2010
   -   
Değerli meslektaşlarımız, 

Kamu Hukukçuları Platformu'nun,  MEF Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan   "Cumhuriyet: Bugünü ve Geleceği" temalı XI. Toplantısının program bilgisi ekte yer almaktadır.
 
Saygılarımızla, 
KHP Girişim ve Danışma Kurulu
 
 
 
 100. YILINDA CUMHURİYET: 
BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

17-18 Kasım 2023
 
B i r i n c i  G ü n (17 Kasım Cuma)

AÇILIŞ KONUŞMALARI
(09.30 – 10.15)

Birinci Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ece Göztepe
10:15 - 10.40: Prof. Dr. Bilsay Kuruç 
“‘Büyük İddia’ ve Ekonomi”
10.40 - 11.05: Prof. Dr. Meryem Koray
"Sosyo-Ekonomik Haklar, Sosyo-Politik Gerçekler”
11.05 - 11.30: Prof. Dr. Ozan Erözden
"Kardeşliğe Ne Oldu? Devrim Sloganının Üçüncü Unsuru Olarak Kardeşliğin Cumhuriyet ile İlişkisi"

ARA (11.30 – 13.00) 

İkinci Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süheyl Batum 
13.00 - 13.25: Prof. Dr. Oktay Uygun 
"Devlet Geleneğimiz ve Mutlak İktidar Anlayışı"
13.25 - 13.50: Dr. Dinçer Demirkent 
"Anayasal Düzenimizde Demokratik Devlet İlkesi: Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Halkın Sınırları" 
13.50 - 14.15: Prof. Dr. Rıdvan Akın 
“1961 Demokrasisinin Kuruluş Gerilimleri” 
14.15-14.40: Prof. Dr. Füsun Üstel
                                               "Eleştirel Yurttaşlık Tartışmaları: İmkanlar ve Açmazlar"

ARA (14.40 – 14.50) 

Üçüncü Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat Sevinç
14.50 - 16.00: Tartışma ve Katılımcıların Katkıları

 
İ k i n c i   G ü n (18 Kasım Cumartesi) 
Dördüncü Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin Özdek 
10.00 – 12.00: Bildiri Sunanların Yorumları ve Genel Değerlendirmeleri
ARA (12.00 – 12.10)
12.10 – 13.10: Tartışma: Katılımcıların Katkıları
Kapanış Konuşması
Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, KHP Danışma Kurulu Üyesi 
Yer: MEF Üniversitesi
Ayazağa Kampüsü
C001


 


Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013