2023
   -   
2022
   -   
2021
   -   
2019
   -   
2018
   -   
2017
   -   
2015
   -   
2013
   -   
2012
   -   
2011
   -   
2010
   -   
 
Kamu Hukukçuları Platformu - MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
100. YILINDA CUMHURİYET:
BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
17-18 Kasım 2023
  
B i r i n c i   G ü n (17 Kasım Cuma)
 
AÇILIŞ KONUŞMALARI
(09.30 – 10.15)
 
 
Birinci Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ece Göztepe
10:15 - 10.40: Prof. Dr. Bilsay Kuruç
 
“‘Büyük İddia’ ve Ekonomi”
.
 
10.40 - 11.05: Prof. Dr. Meryem Koray
 
"Sosyo-Ekonomik Haklar, Sosyo-Politik Gerçekler”
 
 
11.05 - 11.30: Prof. Dr. Ozan Erözden
 
"Kardeşliğe Ne Oldu? Devrim Sloganının Üçüncü Unsuru Olarak Kardeşliğin Cumhuriyet ile İlişkisi"
  
 
ARA (11.30 – 13.00)
 
İkinci Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süheyl Batum
 
13.00 - 13.25: Prof. Dr. Oktay Uygun
 
"Devlet Geleneğimiz ve Mutlak İktidar Anlayışı"
 
13.25 - 13.50: Dr. Dinçer Demirkent
 
"Anayasal Düzenimizde Demokratik Devlet İlkesi: Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Halkın Sınırları"
 
13.50 - 14.15: Prof. Dr. Rıdvan Akın
 
“1961 Demokrasisinin Kuruluş Gerilimleri”
 
14.15-14.40: Prof. Dr. Füsun Üstel
 
  "Eleştirel Yurttaşlık Tartışmaları: İmkanlar ve Açmazlar"
 
  
ARA (14.40 – 14.50)
 
 
Üçüncü Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat Sevinç
 
 
14.50 - 16.00: Tartışma ve Katılımcıların Katkıları
 
İ k i n c i   G ü n (18 Kasım Cumartesi)
 
Dördüncü Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin Özdek
  
10.00 – 12.00: Bildiri Sunanların Yorumları ve Genel Değerlendirmeleri
 
 
ARA (12.00 – 12.10)
 
 
12.10 – 13.10: Tartışma: Katılımcıların Katkıları
  
 
 
Kapanış Konuşması
Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, KHP Danışma Kurulu Üyesi
   
 
Yer: MEF Üniversitesi
Ayazağa Kampüsü
C001
 

Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013