2024
   -   
2023
   -   
2022
   -   
2021
   -   
2019
   -   
2018
   -   
2017
   -   
2015
   -   
2013
   -   
2012
   -   
2011
   -   
2010
   -   
İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kamu Hukukçuları Platformu
TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA HUKUK DEVLETİNDE AŞINMA
HUKUKUN ARAÇSALLAŞTIRILMASI – BELİRSİZLEŞTİRİLMESİ
12-13 Kasım 2021 (Çevrim içi)

B i r i n c i G ü n (12 Kasım Cuma)
 
AÇILIŞ KONUŞMALARI (09.15 – 09.45)
Prof. Dr. Ece Göztepe, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, KHP İcra Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Selda Çağlar, Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. Hukuk Bilimleri, KHP İcra Kurulu Üyesi
 
Birinci Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ozan Ergül, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, KHP İcra Kurulu Üyesi
09:45 - 10.10: Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Mert Duygun, İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Karşılaştırmalı Anayasa Tarihi Işığında Hukuk Devletinin Aşınması ve Yeniden İnşasında Yargıcın Rolü”
10.10 - 10.35: Doç. Dr. Tolga Şirin, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Türkiye’de Anayasal Çürüme ve Yeni Dördüncü Erk Teorisi: Çürümüş Bir Şey Var Danimarka Krallığında”
5 Dakika Kısa Ara
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ece Göztepe, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, KHP İcra Kurulu Üyesi
10.40 - 11.05: Dr. Öğretim Üyesi Berke Özenç, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Yasal-Rasyonel Otoriteden Karizmatik Otoriteye: Türkiye’de Hukuk Devletinin Temellerinin Aşınması”
11.05 - 11.30: Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Türkiye Yargısının Liyakat Sorunu ve Liyakatin Dikkate Alınması İçin Kimi Öneriler”
11:30 – 12:45: Tartışma: Katılımcıların Katkıları
ARA (12.45 – 13.45)
İkinci Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oktay Uygun, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, KHP İcra Kurulu Üyesi
13.45 - 14.10: Dr. Deniz Polat Akgün, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Hukukun Araçsallaştırılmasının Güncel Bir Örneği: COVID-19 Pandemisi Çerçevesinde Alınan Önlemler ve Siyasal Sistemlerde Yaşanan Otoriterleşmeye Etkisi”
14.10 - 14.35: Doç. Dr. Burak Öztürk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Olağan Dönemlerin Olağandışı Koşullarında Hukukun Silikleşmesi – Kanuni İdare Bağlamında Bir Değerlendirme”
5 Dakika Kısa Ara
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Didem Yılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, KHP İcra Kurulu Üyesi
14.40 - 15.05: Doç. Dr. Elvin Evrim Dalkılıç, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Pandemi Sürecinde İdari İstikrar ve Meşru Beklentilerin Korunması”
15.05 - 15.30: Dr. Öğretim Üyesi Cihan Yüzbaşıoğlu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Kolluk Yetkisinde Sınır(sızlık): İl İdaresi Kanunu Madde 11 Düzenlemesinden Hareketle Bir İnceleme”
15:30 - 16:45: Tartışma: Katılımcıların Katkıları
 
İ k i n c i G ü n (13 Kasım Cumartesi)
 
Üçüncü Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rona Aybay, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, KHP İcra Kurulu Üyesi
BİLDİRİ SUNANLARIN YORUM VE ELEŞTİRİLER ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELERİ
10:00 – 10:30: Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Mert Duygun / Doç. Dr. Tolga Şirin
10:30 – 11:00: Dr. Öğretim Üyesi Berke Özenç / Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik
11:00 – 11:30: Dr. Deniz Polat Akgün / Doç. Dr. Burak Öztürk
11:30 – 12:00: Doç. Dr. Elvin Evrim Dalkılıç / Dr. Öğretim Üyesi Cihan Yüzbaşıoğlu
12:00 – 13:30: Tartışma: Katılımcıların Katkıları
Kapanış Konuşması
Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, KHP İcra Kurulu Başkanı
 

Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013