2024
   -   
2023
   -   
2022
   -   
2021
   -   
2019
   -   
2018
   -   
2017
   -   
2015
   -   
2013
   -   
2012
   -   
2011
   -   
2010
   -   
<< Geri


İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kamu Hukukçuları Platformu
Cumhurbaşkanının İşlemleri
Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi

18-19 Ekim 2019    İstanbul Kültür Üniversitesi,  Ataköy Yerleşkesi - İstanbul
 
B i r i n c i   G ü n   ( 1 8  E k i m  C u m a )
 
AÇILIŞ KONUŞMALARI
(09.00 – 09.30)
 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Bahri Öztürk,  Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ece Göztepe,  KHP İcra Kurulu Üyesi, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Birinci Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fazıl Sağlam, KHP İcra Kurulu Başkanı
 
09.30-09.50: Dr. Türker Ertaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Yürütme Organının Asli Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Karşılaştırmalı Anayasal Düzenlerdeki Benzer İşlemlerle Kıyaslanması ve Türk Hükümet Sistemine Etkisi”
09.50-10.10: Dr. Bülent Yücel, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hakkında Bir Siyasal Niteleme: ‘Yasamasızlaştırma’ Sürecinin Son Halkası”
10.10-10-50: Tartışma: Katılımcıların Katkıları
 
Çay – Kahve Arası (10.50 – 11.10)
 
İkinci Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rona Aybay, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
11.10-11.30: Dr. Mutlu Kağıtçıoğlu, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Türk Hukukunda Cumhurbaşkanı Kararları”
11.30-11.50: Dr. Taylan Barın, Anayasa Mahkemesi Raportörü
“Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri”
11.50-12.30: Tartışma: Katılımcıların Katkıları
 
Öğle Yemeği Arası (12.30 – 14.00)
 
Üçüncü Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
14.00-14.20: Doç. Dr. Didem Yılmaz – Doç. Dr. Ahmet Yayla, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Türleri ve Bunların İdari İşlemlere İlişkin Uyuşmazlıklarda Perde Yasa Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmeleri”
14.20-14.40: Dr. Fatma Didem Sevgili Gençay, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Karşılıklı Mahfuz Alanları Meselesi
14.40-15.20: Tartışma: Katılımcıların Katkıları
 
Çay – Kahve Arası (15.20 – 15.40)
 
Dördüncü Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sultan Üzeltürk, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
15.40-16.00: Dr. Sakine Nilüfer Bilgin, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Çevre ve İmar Hukukuna İlişkin Cumhurbaşkanı Kararlarının Yargısal Denetimi”
16.00-16.20: Dr. Eren Toprak, Kamu İhale Kurumu
“Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle Kamu İhalelerinin Hukuki Rejimi Düzenlenebilir mi? -Yasama Organının Bütçe Hakkı ve Cumhurbaşkanının Yürütme Yetkisi Çerçevesinde Değerlendirme-”
16.20-17.00: Tartışma: Katılımcıların Katkıları
 
 
 
İ k i n c i   G ü n   ( 1 9   E k i m  C u m a r t e s i )
 
Beşinci Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turan Yıldırım, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
09.30-09.50: Dr. Dilşad Çiğdem Sever, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Cumhurbaşkanının İdari Teşkilatlanma  Konusundaki Yetkileri ya da “Parthenogenesis”
09.50-10.10: Doç. Dr. M. Ayhan Tekinsoy, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Yürütmenin Mahfuz Düzenleme Yetkisi Açısından Değerlendirilmesi”
10.10-10.30: Tartışma: Katılımcıların Katkıları
 
Çay – Kahve Arası (10.30 - 11.00)
 
Altıncı Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin Özdek, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
11.00-11.20: Dr. Zülfiye Yılmaz, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Hükümet Sistemlerinin Yerel Yönetim Hukukuna Etkileri: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Uyumlu Yerel Yönetim Modelinin Anlamı Nedir?”
11.20-11.40: Dr. Veysel Dinler, Hitit Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi
“Cumhurbaşkanlığı Kararlarının Uygulamada Denetimi ve Kanunsuz Emir”
11.40-12.00: Dr. Bahadır Apaydın, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetiminin Anayasa Yargısı ve İdari Yargı Alanına Etkileri”
12.00-12.40: Tartışma: Katılımcıların Katkıları
 
Öğle Yemeği Arası (12.40 – 14.00)
 
Yedinci Oturum
BİLDİRİ SUNANLARIN YORUM VE ELEŞTİRİLER ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELERİ
(I. Grup)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selda Çağlar, Trakya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi
 
14.00-15.00
Doç. Dr. Didem Yılmaz – Doç. Dr. Ahmet Yayla, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Taylan Barın, Anayasa Mahkemesi Raportörü
Dr. Türker Ertaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Mutlu Kağıtçıoğlu, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Bülent Yücel, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Fatma Didem Sevgili Gençay, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
15.00-15.30:
Tartışma: Katılımcıların Katkıları
Çay – Kahve Arası (15.30 – 16.00)
 
Sekizinci Oturum
BİLDİRİ SUNANLARIN YORUM VE ELEŞTİRİLER ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELERİ
(II. Grup)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemal Gözler, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (E.)
 
16.00-17.00
Doç. Dr. M. Ayhan Tekinsoy, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Eren Toprak, Kamu İhale Kurumu
Dr. Sakine Nilüfer Bilgin, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Zülfiye Yılmaz, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Veysel Dinler, Hitit Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi
Dr. Dilşad Çiğdem Sever, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Bahadır Apaydın, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
17.00-17.30
Tartışma: Katılımcıların Katkıları
 
Kapanış Konuşması
Prof. Dr. Fazıl Sağlam, KHP İcra Kurulu Başkanı

Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013