İZ BIRAKANLAR

<< Geri
PROF. DR. BÜLENT TANÖR
(Hazırlayan: Oktay Uygun)
"Bülent Tanör Armağanı" kitabındaki yazılı/görsel malzemeyi kullanmamıza izin verdiği için Legal Yayınevi'ne teşekkür ederiz. 1940'da İstanbul, Beylerbeyi’nde doğdu. Galatasaray Lisesi'ni (1959) ve İstanbul Üni­versitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1963). 1964 yılında Profesör Hüseyin Nail Kubalı’nın Anayasa Hukuku Kürsüsünde asistan olarak akademik hayatına başladı. 1969'da Hukuk doktoru, 1977'de doçent oldu. 1983'de 1402 sayılı yasaya dayanan Sıkıyönetim Komutanı tara­fından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki görevinden alındı. Bu ta­rihten sonra Paris (X), Dijon ve Cenevre Üniversiteleri Hukuk Fakültelerinde "konuk öğretim üyesi" olarak "Üçüncü Dünya'da Liberal Demokrasi" konulu dersleri verdi. 1990'da Danıştay kararıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte­si'ndeki görevine döndü. 1992'de profesör oldu. 1999–2001 yılları arasında İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Müdürlüğü'nü, 1998–1999 yılları arasında Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yü­rüttü. Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden İstanbul Üniversitesi yönetiminin baskıcı politikaları nedeniyle 1999'da istifa etti. Devam eden baskılar nedeniyle 2001'de öğretim üyeliği görevinden de ayrılarak Galatasaray Üniversitesi'ne geçti. Prof. Bülent Tanör 1998 yı­lında "Türkiye'de Kongre İktidarları: 1918–1920" adlı çalışması ile Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülünü kazandı. 28 Kasım 2002'de aramızdan ayrıldı.

Bülent Tanör'ün hayatından kesitleri fotoğraflar ve en sevdiği müzik türü eşliğinde "Fotoğraflar" bölümündeki slide showdan izleyebilirsiniz.
(Müzik: Jovano Jovanke by Nigel Kennedy) 
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013