Amaç

Kamu Hukukçuları Platformunun kurulduğu 03.04.2009 tarihli toplantıda kuruluş amacı şu şekilde açıklanmıştır: “Ülkemizde kamu hukukçularının dağınıklığı ve birbirinden kopukluğu, bilimsel gücümüzü zayıflatmakta ve bilimsel etkinlikleri ülkemizde hızla değişen siyaset gündeminin etkisine tabi kılmaktadır. Gerçi kamu hukukçularının siyasal olaylardan bağımsız olmaları düşünülemez.  Ancak bu ilginin bilimsel bir tartışma ortamı içinde yürütülmesi, hepimizin duyduğu bir gereksinimdir. Bu da ancak günlük siyasetin etkisinden bağımsız bir ortamda gerçekleşebilir.  Bunu sağlayabilmek için belli bir dönem içinde insan hakları, hukuk devleti ve demokrasi konusunda ortaya çıkan anayasal ve yasal sorunları, günlük siyasetten bağımsız yıllık toplantılarda serinkanlılıkla ele almak, incelemek ve tartışmak gerekir. Bu amaçla yürütülecek çalışmalarda anayasa hukuku, genel kamu hukuku ve idare hukuku alanlarında üniversitelerde görev yapan tüm öğretim elemanları platformun doğal üyesidir. Bu alanlardan birine dahil olmamakla birlikte, çalışmaları "insan hakları" , "hukuk devleti" ve "demokrasi" alanlarında yoğunlaşmış kişiler de, başvurmaları halinde platform üyeliğine kabul edilir".
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013