2021
   -   
2019
   -   
2018
   -   
2017
   -   
2015
   -   
2013
   -   
2012
   -   
2011
   -   
2010
   -   
 
Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması
29-30 Eylül 2012, Türkiye Barolar Birliği, Balgat, Ankara
 
------------Katılımcılar-------------
 
  Ad ve Soyadı e-posta adresi
1 Yrd. Doç. Dr. Selda Çağlar scaglar@trakya.edu.tr
2 Ar. Gör. Burcu Filiz bfiliz@dogus.edu.tr
3 Selman Karakul skarakul@dogus.edu.tr
4 Yrd. Doç. Dr. Murat Tumay murattumay@yahoo.com
5 Prof. Dr. Mehmet Turhan mehturhan@hotmail.com
6 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Avcı mavci4@anadolu.edu.tr
7 Prof. Dr. Kemal Gözler kgozler@hotmail.com
8 Çiğdem Sever cigdemsvr@gmail.com
9 Bülent Yavuz bulenty@gazi.edu.tr
10 Prof. Ali Akyıldız akyildizz@hotmail.com
11 Prof. Dr. Hasan Tunç htunc@gazi.edu.tr
12 Yrd. Doç. Dr. Uğur Esgün ugur.esgun@gmail.com
13 Cem Duran UZUN cemduran@cankaya.edu.tr
14 Ar. Gör. Demet Çelik Ulusoy demet.celik@emu.edu.tr
15 Emine Cin ecin2005@hotmail.com
16 Prof. Dr. Bertil Emrah Oder bemrah_oder@yahoo.com
17 Yrd. Doç. Dr. Bülent Yücel yucelbulent11@gmail.com
18 Murat Yanik drmuratyanik@yahoo.com
19 Prof. Dr. Turan Yıldırım turanyildirim@marmara.edu.tr
20 Yusuf DENİZ yusufdeniz@selcuk.edu.tr
21 Kürşat ERSÖZ yusufdeniz@selcuk.edu.tr
22 Salim Işık Salim.Isik@ankara.edu.tr
23 Prof. Dr. Durmuş Tezcan d.tezcan@iku.edu.tr
24 Prof. Dr. Adnan Küçük adnan_kucuk@yahoo.com
25 Prof. Dr. Ömer Anayurt oanayurt@yahoo.com
26 Prof. Dr. Anıl Çeçen anilcecen@hotmail.com
27 Erdem Denk erdemdenk@hotmail.com
28 Ar. Gör. Elif Oral oralelif@gmail.com
29 Dr. Gülay Arslan Öncü gulayarslan77@yahoo.com
30  Prof. Dr. Fevzi Demir fevzi.demir@yasar.edu.tr
31 Yrd. Doç. Dr. Zeynep Oya Usal zusal@ku.edu.tr
32 Ar. Gör. Aslı Şimşek asimsek@atilim.edu.tr
33 Dr. Ahmet M. Güneş guneslaw@hotmail.com
34 Rabia Sağlam rabia.saglam@kocaeli.edu.tr
35 Ar. Gör. Nebile Pelin Mantı np_manti@yahoo.com
36 Ar. Gör. Elif Eren eliferen@istanbul.edu.tr
37 Kemal Başlar  kemal.baslar@yahoo.com
38 Ar. Gör. Ender Türk enderturk@maltepe.edu.tr
39 Altan Heper altan.heper@ozyegin.edu.tr
40 Yrd. Doç. Dr. Nezahat DEMIRAY ndemiray@usa.net
41 Yrd. Doç. Dr. Hamide Tacir hamide16@yahoo.com
42 Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunkaş aysun_altunkas@yahoo.com.tr
43 Prof. Dr. Ayferi Göze hamide16@yahoo.com
44 Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım kivilcimzeynep@gmail.com
45 Doç. Dr. Ozan Ergül  oergul@etu.edu.tr
46 Prof. Dr. Oktay Uygun   oktayuygun@yahoo.com
47 Prof. Dr. Fazıl Sağlam saglamfazil@gmail.com
48 Doç. Dr. Faruk Bilir  farukbilir@hotmail.com
49 Prof. Dr. Ülkü Azrak u.azrak@dr-azrak.com
50 Dr. Gülşah Kurt gulsahkurt@hotmail.com
51 Evren Altay evren.altay@anayasa.gov.tr
52 Prof. Dr. Muharrem KILIÇ burcuduman@akdeniz.edu.tr
53 Ar. Gör. Özgür TEMİZ otemizis@gmail.com
54 Ar. Gör. Yıldız Akel yakel@ku.edu.tr
55 Veysel Dinler dinlerv@gmail.com
56 Ahmet Kalafat ahkal@hotmail.com
57 Prof. Dr. Zafer Üskül zuskul@yahoo.fr
58 Özen Ülgen ozen.ulgen@gmail.com
59 Özge Aksoylu oaksoylu@gsu.edu.tr
60 Funda Yavaşlar Başaran fundabasaran@hotmail.com
61 Nihan Yancı Özalp nihanyanci@gmail.com
62 Faruk Turinay  f.turinay@gmail.com
63 Metin Baykan ermeth@hotmail.com
64 Bahar Konuk bahar.konuk@yasar.edu.tr
65 Mutlu Kağıtçıoğlu avkmutlu@yahoo.com
66 Yrd. Doç. Dr. Asiye Selcen Ataç selcen_atac@yahoo.com
67 Ar. Gör. Melda Köse Marduç meldak@maltepe.edu.tr
68 Yrd. Doç .Dr. Didem YILMAZ didem.yilmaz@gmail.com
69 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Avcı
 
mavci4@anadolu.edu.tr
70 Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci elifkuzeci@gmail.com
71 Yrd. Doç. Dr. Hakan Sabri ÇELİKYAY hakancelikyay@yahoo.com
72 Ar. Gör. Serkan Köybaşı serkan.koybasi@bahcesehir.edu.tr
73 Ar. Gör. Mert Nomer mert.nomer@bahcesehir.edu.tr
74 Şafak Evran Topuzkanamış safakevran@yahoo.com
75 Engin Topuzkanamış etopuzkanamis@gmail.com
76 Murat ERDOĞAN erdoganmurat@gazi.edu.tr
77 Emek Bayrak imge26@hotmail.com
78 Volkan Aslan volkanaslanlaw@gmail.com
79 Ar. Gör. Ahmet Yağlı ahmetyagli@maltepe.edu.tr
80 Mustafa Balkan Demirdal  blkndemirdal@yahoo.com
81 Gülnihal Yakacak ahter_kal@hotmail.com
82 Nur Uluşahin ulusahin@baskent.edu.tr
83 Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu meltem@deu.edu.tr
84 Ar. Gör. Esra Demir esdemir@gmail.com
85 Hülya Dinçer hdincer77@gmail.com
86 Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler ozgeyd@maltepe.edu.tr
87 Yrd. Doç. Dr. Nilay Arat nilay.arat@khas.edu.tr
88 Dilara Atar dilaratatar@gazi.edu.tr
89 Zeynep Hazar dilaratatar@gazi.edu.tr
90 Muhlis Öğütçü muhlis.ogutcu@deu.edu.tr
91 Ar. Gör. Mısra Tan misratan@hotmail.com
92 Ar. Gör. Gökhan Sümer gokhansumer@gmail.com
93 Halit Yılmaz halityilmaz@akdeniz.edu.tr
94 Abbas Kılıç abbaskilic@atilim.edu.tr
95 Yavuz Değerli yasede@gmail.com
96 Ersoy Kontacı  
97 Levent Gönenç leventgonenc@gmail.com
98 Doç. Dr. Selin Esen sesen@ankara.edu.tr
99 Deniz Polat deniz06286@gmail.com
100 Ali Erdem Doğanoğlu alierdemdoganoglu@gmail.com
101 Prof. Dr. Yıldırım Uler
 
102
Reşat Volkan Günel
volkangunel@yahoo.com
103
Muhammed Erdal 
av.merdal03@hotmail.com
104
Erkut Sivrikaya
esivrikaya@neu.edu.tr
105 Eren Kalanyuva ekalanyuva@yahoo.com
106 İlker Gökhan Şen igsen@anadolu.edu.tr
107 Ar. Gör. Necip Taha Gür neciptahagur@hotmail.com
108 Gözde Atasayan gozde.atasayan@khas.edu.tr
109 Hikmet Tülen hikmet.tulen@anayasa.gov.tr
110 Ar. Gör. Sakine Nilüfer Bilgin  n.bilgin@iku.edu.tr
111 Dr. Sinem Yargıç syargic@istanbul.edu.tr
112 Şeref İba serefiba@hotmail.com
113 Prof. Dr. Yasemin Özdek yozdek@yahoo.com
114 Prof. dr. Korkut Kanadoğlu kkanadoglu@yahoo.com.tr
115 Prof. dr. Ahmet Ulvi Türkbağ auturkbag@gsu.edu.tr
116 Ömer Temel omrtml@gmail.com
117 Yrd. Doç. Dr. Seydi Çelik seydicelik68@hotmail.com
118 Zülfiye Yılmaz zulfiye.yilmaz@bilgi.edu.tr
119 Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan ulas.karan@bilgi.edu.tr
120 Prof. dr. Hasan Tahsin Fendoğlu nebyaozbek@mynet.com
121  Yrd. Doç. Dr. Emine Karacaoglu  ekaracaoglu@gmail.com
122 Prof. Dr. Gönül Balkır  gonulbalkir@yahoo.com
123 Ender Ethem Atay enatay@gazi.edu.tr
124 Gonca Erol gonca_erol@mynet.com
125 Prof. dr. Bihterin Dinçkol
bdinckol@gmail.com
126 Mehmet Murat Öngel
mongel@etu.edu.tr
127 Kasım Akbaş
kakbas@anadolu.edu.tr
128 Prof. Dr. Mustafa Koçak
mkocak2@gmail.com
129 Yrd. Doç. Dr. Burak Gemalmaz
b_gemalmaz@yahoo.com
130
Ar. Gör. Alphan Dinçkol
alphandinckol@maltepe.edu.tr 
131
Senem Şirin
sirinsinem@gmail.com
132
Yrd. Doç. Dr. Saadet Yüksel
saadet_yuksel1@yahoo.com
133
Doç. Dr. Murat Sevinç
 Murat.Sevinc@politics.ankara.edu.tr 
134
Didem Sevgili Gençay
didemsevgili@yahoo.com
135
Serdar Korucu
korucu@hotmail.com
136
Atakan Uzun
atakan.uzun@khas.edu.tr
137
Can Çelik
c.celik@iku.edu.tr
138
Prof. Ali Şafak Balı
asbali@selcuk.edu.tr
 
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013