2020
   -   
2019
   -   
2018
   -   
2017
   -   
2015
   -   
2013
   -   
2012
   -   
2011
   -   
2010
   -   
 
Çoğulcu Demokrasi - Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi ve
İnsan Hakları
5-6 Haziran 2010, Türkiye Barolar Birliği, Balgat, Ankara
 
------------Toplantı Katılımcıları-------------
   
Adı ve Soyadı Kurum
Prof.Dr.Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof.Dr. Halil CİN Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Meltem Kutlu Gürsel Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Arş. Gör. Sakine Nilüfer Bilgin İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Yüksel Metin Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Münevver Aktaş Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Avukat Ali Şen Ankara Cad. No. 52 Kat: 3, Kartal-İstanbul
Doç. Dr. İbrahim Kaya Çanakkale 18 Mart Üniv.
Prof. Dr. Mustafa KOÇAK Okan Üni. Hukuk Fak. Dekanı
Prof.Dr. Z. Gönül Balkır KOCAELİ ÜNİV.HUKUK FAK.
Yrd.Doç.Dr. Seydi ÇELİK KOCAELİ ÜNİV.HUKUK FAK.
Arş.Gör. Dr. Kemal ŞAHİN KOCAELİ ÜNİV.HUKUK FAK.
Yrd. Doç. Dr. Şule ÖZSOY Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi
Arş Gör. Burak ÇELİK Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi
Arş. Gör. Özen ÜLGEN ADADAĞ Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi
Arş. Gör. Didem YILMAZ Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi
Arş. Gör. İrem Yeşilyurt Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Arş. Gör. Aslı Topukçu Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Bülent Yücel Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi
Doç.Dr.Rukiye Akkaya KİA Marmara Üniersitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Musa SAĞLAM Niğde Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Hukuk Bilimleri ABD 
Prof. Dr. İlyas Doğan YÖK Denetleme Kurulu üyesi
Yrd.Doc.Dr. YILDIRAY SAK Maltepe U. Hukuk Fak. Milletlerarası Hukuk ABD
Tahir Muratoglu  Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ulaş Karan İstanbul Bilgi Üniversitesi|Hukuk Fakültesi|İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Prof. Dr. Kemal Gözler Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sibel İnceoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi|Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Levent Köker Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Evren Altay Anayasa Mahkemesi raportörü
Av. Metin Gezmişoğlu İstanbul
Yrd. Doç. Dr. Tijen Dündar Sezer Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof.Dr.Celal Erkut Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı
Çağla Tansuğ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Oktay Uygun Maltepe Üniversitesi Hukuk fakültesi
Doç. Dr. Ece Göztepe Bilkent Üniv. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Selin Esen  
Prof. Dr. Fazıl Sağlam  
Prof. Dr. Ülkü Azrak  
Prof. Dr. Süheyl Batum  
Doç. Dr. Faruk Bilir  
Prof. Dr. Yasemin Özdek Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç Dr.Sami Doğru Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Tarsus / MERSİN
Doç. Dr. Levent Gönenç Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ozan Ergül Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Arş. Gör. Ahmet Kürşat ERSÖZ Selçuk Ün. Hukuk Fak İdare Hukuku ABD
Doç. Dr. Ozan Erözden Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF
Yrd.Doç.Dr. Hakan S. ÇELİKYAY Trakya Üniversitesi İktd. ve İd. Bil. Fak
Doç. Dr. Sevtap Yokuş Sadece 1 gecelik konaklama
Dr. Hikmet Tülen Anayasa Mahkemesi raportörü
Prof. Dr. Aydın AYBAY  
Av. Burcin Gültepe Aybay (eşi)  
Prof. Dr. Erdal Onar Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Prof. Dr. Ayferi Göze Maltepe Üni. Hukuk Fak.
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU RTÜK üyesi
Y. Doç. Dr. Cengiz Gül Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayas Hukuku ABD
Yard. Doc. Dr. Oya Boyar Marmara Universitesi Hukuk Fakultesi
Araş. Gör. Serkan YOLCU Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilimdalı
Prof. Dr. Aysel Çelikel  
Yrd. Doç. Dr. Ömer KORKMAZ İstanbul Kültür Üniversitesi Genel Kamu Hukuku ABD Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Uğur Esgün Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Gencay Şeylan Doğu Akdeniz Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Sait Güran Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Fahri Bakırcı TBMM Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü
Prof. Dr. Hasan Tunç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.Bülent Yavuz Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Arş. Gör. Nebile Pelin Mantı Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ahmet Kalafat İstanbul Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğlu  
Arş. Gör. Ersoy Kontacı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Arş. Gör. Deniz Polat Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hayri Keser İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültes
Prof. Dr. Merih Öden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof.Dr.Devrim Ulucan Maltepe Üni. Hukuk Fak.
Prof. Dr. Hasan Tunç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Bülent Yavuz Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğrt. Gör. Muhammed Erdal Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yıldırım Uler Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Y.Metin ÖZDEMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk AB
Dr. Hamide Tacir Maltepe Üni. Hukuk Fak.
Dr. Nilay ARAT Kadir Has Universitesi Hukuk Fakultesi
Yrd.Doç.Dr.Emrah KIRIT Marmara Üni Hukuk Fakültesi
Av.Ayhan EROL TBB İnsan Hakları Merkezi  Bilim  Danışma Kurulu Üyesi
Bertil Emrah Oder Koç Üniverstesi Hukuk Fakültesi
Korkut Kanadoğlu  
Emine Karacaoglu Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Erdoğan Teziç 0212 573 94 09; 0532 324 05 24
Prof. Dr. Bakır Çağlar  
Prof. Dr. Mümtaz Soysal  
Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu  
Dr. Ece Öztan Paralı Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF
Selda Çağlar Trakya Üniversitesi İİBF
Doç. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Elvin Evrim Özcan  
Arş. Gör. Onat Çopur Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Turgay Cin Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü / 505-583 08 98
Yard. Doç. Dr. Süleyman Sırrı Terzioğlu Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Ar. Gör. Tolga Şirin Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Gökhan Şen  
Doç. Dr. Funda Yavaşlar Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır Barosu
Doç. Dr. Şeref İba  
Yrd.Doc.Dr.Engin SAYGIN Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
   
   
 
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013