DUYURULAR

<< Geri
KHP Altıncı Toplantısı
01/10/2016
Değerli Meslektaşlarımız,
 
Kamu Hukukçuları Platformu’nun (KHP) “Kamu Hukukunun Dönüşümü” başlıklı altıncı toplantısını 28 ve 29 Ocak 2017 tarihlerinde Kıbrıs’ta gerçekleştireceğiz. Mayıs 2011 tarihli ikinci toplantımızda olduğu gibi, bu toplantımızı da Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte düzenliyoruz.
 
2000’li yıllarda gerek Türkiye’de, gerekse KKTC’de kamu hukuku alanında bir dönüşüm yaşanıyor. Her geçen gün büyük bir derinlik kazanan bu dönüşümün kamu hukukunun temel ilkeleri, kurumları ve uygulamalarında köklü değişikliklere, ciddi kırılmalara ve beklenmedik sarsıntılara yol açtığına tanıklık ediyoruz. Söz konusu dönüşümün Türkiye ve Kıbrıs’ta aynı çizgide ilerlemediği görülüyor. Hatta denebilir ki, iki ülke arasındaki farklılıklar niteliksel bir boyutta. Bu farklılıkların odağında otoriterleşme,  demokratikleşme, iç ve dış barış kavramları yer alıyor. İşte bu toplantı, gerek bildiri ve yorumlarıyla ve gerekse kamu hukukçuları arasında yaşanacak canlı bir akademik tartışma ortamıyla Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta güçler ayrılığı, çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü,  insan hakları ile iç ve dış barış gibi değerlerin toplumlara getireceği  kazanımlar ile bu değerlerden uzaklaşmanın yaratacağı tehlikeler konusunda  edinilen deneyimlerin verimli bir paylaşımını sağlayacaktır.
 
Toplantı programımızın ayrıntılarını web sitemizde bulabilirsiniz. Programın Türkiye bölümüyle ilgili olarak bildiri sahipleriyle yorumcuların onayları alınmıştır. Kıbrıs bölümündeki konuşmacılarımızın henüz tamamının katılımı teyid edilemediğinden, programın o kısmında bazı değişiklikler olabilir.
 
Toplantıda sunulacak bildiri metinleri toplantı tarihinden bir ay önce web sitemiz üzerinden tüm katılımcılarımıza ulaştırılmaktadır. Yorumcularımız için toplantı öncesinden yazılı metin sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla birlikte, metnini yazılı olarak önceden gönderen ve web sitemizde yayımlanmasını isteyen yorumcularımızın metinleri de sizlere iletilecektir.
 
Toplantı ile ilgili hazırlıklarının üniversite bütçesine uygun bir biçimde planlanabilmesi ve özellikle üniversitenin konaklama tesislerinde gerekli rezervasyonların yapılabilmesi  için, katılımcı sayısının önceden belirlenmesi gerekmektedir.  Bu nedenle, arkadaşlarımızın en geç 21 Ekim 2016 tarihine kadar toplantıya katılıp katılmayacaklarını web sitemizdeki İLETİŞİM sekmesinde bulunan formu doldurarak bize bildirmelerini istiyoruz. Başvurunuzu KHP_2013@yahoo.com.tr adresine de yapabilirsiniz. Her iki seçenekte de, konaklama talebiniz varsa, lütfen “konaklama talep ediyorum” ifadesini kullanınız. Bu ifadeyi içermeyen başvurular için konaklama tesisinde rezervasyon yapılmayacaktır.
 
Katılımcıların iki günlük konaklama gideri, toplantı süresince verilecek yemek vb. giderler YDÜ tarafından karşılanacaktır.  Ayrıca Ercan Havaalanı ile  konaklama tesisleri arasındaki transferler de YDÜ tarafından sağlanacaktır. Uçak giderleri katılımcılara aittir. Bu giderlerin makul ölçüde kalabilmesi, ancak erken bilet alma yoluyla sağlanabilir.
 
Katılımcılar için hazırlanacak “Katılım Sertifikası”nı, ulaşım giderinizi kendi kurumunuzdan talep etmek için kullanabilirsiniz. Kıbrıs’a eşleriyle birlikte gelecek olanların konaklama ek giderlerinin de kendilerince karşılanması gerekmektedir. Ancak rezervasyonun buna göre yapılabilmesi için bu talebin refakatçı adı da belirtilmek suretiyle göndereceğiniz mesajda belirtilmesi gerekmektedir.
 
Ayrıca konaklama giderlerini en aza indirmek üzere, aynı odada kalmayı gönüllü kabul edip bize bildiren arkadaşlarımızın, toplantının organizasyonuna büyük kolaylık ve  katkı sağlamış olacaklarını da belirtmek isteriz.
 
Kesin konaklama yer ve listesi,  toplantıdan bir kaç hafta önce  ilân edilecektir.  Sonradan ortaya çıkabilecek bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olan arkadaşlarımızın bizleri derhal bilgilendirmesi, konaklama imkanından bir başka meslektaşımızın yararlanabilmesi bakımından önem taşımaktadır.
 
Toplantı konusuyla ilgilenen meslektaşlarımıza ulaşmak için adres listemizi elimizden geldiği ölçüde güncelleştirmeye çaba gösterdik. Birkaç yıldan beri listede kalıcılığı ve saydamlığı sağlamak üzere web sayfamızda  başvuru formlarını ve mevcut listeyi görüşlerinize hazır tutuyoruz. Ancak web sayfamızdaki listede, henüz  yansıtılmamış kayıt ve değişikliklerden dolayı eksiklikler olabilir. Bu nedenle sizlerden ricamız, toplantımızın duyurusunu kendi kurumunuzda kendi olanaklarınızla bir kez daha ilgili meslektaşlarımıza iletmeniz ve dileyenlerin form doldurarak listemize kaydolmasını sağlamanızdır.  Kayıt formu ve koşulları web sitemizin “KATILIMCILAR” başlıklı bölümüne girilerek öğrenilebilir.
 
KHP’nin Kamu Hukukunun Dönüşümü başlıklı altıncı toplantısına katılmanız bizleri mutlu edecektir. Selam, sevgi ve saygılarımızla.
 
Prof. Dr. Fazıl Sağlam  -  Prof. Dr. Oktay Uygun
Kamu Hukukçuları Platformu Girişim ve İcra Kurulu adına
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013