DUYURULAR

<< Geri
Kullanamadığımız Anayasal Haklar: Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz Örneği
19/10/2014
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hayrettim Ökçesiz’in, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanan hukuka aykırılıklara karşı verdiği mücadele nedeniyle görevine son verildi. Hukuk devleti, yargıda yolsuzluk ve sivil itaatsizlik konularındaki araştırmalarıyla tanınan Hayrettin Ökçesiz’in önce ders vermesi engellendi, ardından, “bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç verdiği” gerekçesiyle kınama cezasına çarptırıldı. Son olarak, 16.10.2014 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz’in üniversitedeki görevine son verdi. Hayrettin Ökçesiz’e yönelik uygulamalar ifade özgürlüğü, hak arama özgürlüğü, bilimsel faaliyet özgürlüğü ve çalışma hakkı gibi anayasal hakların ihlali niteliğindedir. Bu konuya ilişkin meslektaşları ve öğrencileri tarafından imzalanarak 8 Ekim 2014 tarihinde kamuya açıklanan duyuruyu sizlerle paylaşıyoruz.     
 
Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz’e Destek Açıklaması
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi hocası; hukuk devleti, yargıda yolsuzluk ve sivil itaatsizlik konularındaki araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki hukuksal mücadelesi nedeniyle ders vermekte olduğu İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından önce verdiği dersler elinden alınarak cezalandırılmış, daha sonra ise Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne yeni eklenen 'Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç vermek' maddesi uyarınca kınama cezası almıştır.
Hayrettin Ökçesiz’in verdiği dersler ve üzerinde çalıştığı alanlar, tam da hukuk devletindeki aksaklıklara işaret etmesini gerektiren alanlardır. Dolayısıyla Yönetmelik hükmündeki “bilimsel tartışma ve açıklama” bahsine denk düşmektedir. Üstelik suç duyurusunda bulunmak, bir vatandaşlık hakkıdır. Hal böyle olmasaydı dahi, hocamızın yanında durmamız gerekecekti zira söz konusu yönetmelik hükmü, üniversitelerde siyaset yapılmasının önünü tıkamak için getirilmiştir.
Bizler, çeşitli görüş ve geleneklerden gelen meslektaşları ve öğrencileri olarak; kabul edilemeyecek bu durum karşısında, Hayrettin Hoca’nın yanında ve kendisine destek olduğumuzu; hukuk fakültelerinin güncel hukuki siyasi gelişmelere reaksiyon gösterme yetki ve sorumluluğuna sahip olduğunu düşündüğümüzü ve bu vesileyle üniversiteler üzerinde disiplin yönetmelikleri vasıtasıyla kurulmak istenen baskı atmosferine teslim olmayacağımızı kamuoyuna açıklamayı bir borç biliriz.
 
Abdullah Taşdemir, Adalet Araç, Anıl Polat, Araş Gör. Aras Türay, Av. Arzu Becerik,  Ayşegül Çakal, Ayşen Balcı, Av. Barış Birol, Barış Işık, Araş. Gör. Dr. Barkın Asal, Berfin Tufan, Berra Aldemir, Yrd. Doç. Dr. Bertan Tokuzlu, Öğr. Gör. Beyazıt Kahraman,  Yrd. Doç. Dr. Birden Güngören, Buket Karaman, Av. Can Atalay, Canan Atay, Prof. Dr. Can Ceylan, Araş. Gör. Dr. Ceren Akçabay, Cihan Özyıldırım, Araş. Gör. Çağatay Şahin, Dr. Duygu Damar, Arş. Gör. Duygu Hatipoğlu Aydın, Yard. Doç.Dr. Ebru Kayabaş, Ecem Ceylan Akçay, Ege Erenel,  Araş. Gör. Dr. Elif Başkaracaoğlu, Araş. Gör. Emrah Bilezikçi, Yrd. Doç. Dr. Emrah Kırıt, Emrah Yayla, Emre Durmuş, Emre Zeybekoğlu, Yrd. Doç. Dr. Engin Topuzkanamış, Eren Paydaş, Doç. Dr. Ertuğrul Uzun, Prof. Dr. Esen Aslandoğan, Esin Ergin, Araş. Gör. Esra Demir, Ezgi Çetiner, Ezgi Sever, Fatih Şayan, Fatma Bozatlı, Av.Fatma Hoşgör,  Araş. Gör. Fatma Süzgün Şahin, Fatmanur Gündüz, Ferda Baştimur, Prof. Dr. Ferhan Sağın, Funda Algın Kaya, Prof. Dr. Funda Babacan, Garip Pektaş, Gazanfer Temel, Gökçeçiçek Ayata , Gökçe Çataloluk , Doç. Dr. Gökhan Yavuz Demir, Göktürk Uyan, Gülay Hepşen,  Gülar Özgüler, Prof. Dr. Gülhan Türkay Hoştürk, Prof. Dr. Gülriz Uygur, Araş. Gör.Dr. Gülşah Kurt, Hacer Arıcı Yalçın, Hakan Topaloğlu, Araş. Gör. Harun Bodur, Hatice Kaymak,  Havva Nalbant, Doç. Dr. Herdem Belen, Hülya Atay Ciner, Hülya Ervan Tanrıverdi, Prof. Dr. Hülya Kirmanoğlu,  Dr. Hüseyin Kotaman, Av. İbrahim Pehlivan, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Av. İdil Zeynep Öztürk, Yrd. Doç. Dr. İkram Çınar,  Araş. Gör. İlker Tepe, İmren Sipahi, Araş. Gör. İrem Akı, İrem Berksoy, Araş. Gör. İrem Burcu Özkan, Yrd. Doç. Dr. İrem Çağlar, Av. İzim Bulgan, Prof. Dr. Kadriye Akgan, Yrd. Doç. Dr. Kasım Akbaş, Kazım Kamil Bulazar, Kenan Erdemir, Kenan Yücel,  Kürşat Güvenç, Prof. Dr. Kürşat Yıldız, Leyla Edinç, Av. Marî Yorat,  Araş. Gör. Dr. Mehmet Cemil Ozansü, Prof. Dr. Mehmet Tevfik Özcan, Mehmet Sarsmaz, Metin Özdemir, Murat Burak Aydın, Murat Erakın, Mustafa Akgökçe, Av. Mustafa Taylan Savran, Mustafa Kütük, Araş. Gör. Muzaffer Dülger, Araş. Gör. Mürvet Ece Büyükçalık, Müzeyyen Akgökçe, Necla Akgökçe, Nergiz Pektaş,  Dr. Neval Oğan Balkız, Prof. Dr. Nevzat Kavcar, Yrd. Doç. Dr. Nezahat Demiray, E. Öğr. Gör. Dr. Nevin Ersöz, Nicolette Nagy,  Nilda Baltalı, Nilgün Güleç Sarı, Oğuz Ateş, Araş. Gör. Olcay Karacan, Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut, Orhan Nezih olmaç, Araş. Gör. Orkun Güner, Ozan Dilli, Ozan Marakoğlu,  Araş. Gör. Ozan Şahin, Prof. Dr. Ömer Lütfi Değirmenci, Özge Demir, Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel, Av. Özgür Demirel, Özüm Temiz, Yrd. Doç.Dr. Rabia Sağlam, Prof. Dr. Raşit Tükel,  Prof. Dr. Recep Akdur,  Reyhan Yağcı,  Doç. Dr. Saim Üye, Av. Seçkin Serpil, Doç. Dr. Selami Koçak Toprak, Av.Selim Biçer, Selver Kerman, Semanur Sünger, Semay Günaydın, Av. Selin Aksoy,  Araş. Gör. Dr. Selin Pelek, Senem Özaydın, Serdar Hoş, Serdar Ünver, Araş Gör. Seren Dikel,  Yrd. Doç. Dr. Serkan Gölbaşı, Sevi Bakım, Doç. Dr. Sevtap Metin, Prof. Dr. Sevtap Yokuş,  Yrd. Doç. Dr. Seydi Çelik, Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Sinan Derman, Su Zeytinoğlu, Şafak Evran Topuzkanamış, Prof. Dr. Şahika Yüksel, Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, Yrd. Doç. Dr. Tolga Şirin, Prof. Dr. Tolga Yarman, Av.Turan Argun Sezer,  Ufuk Özcan, Araş. Gör. Ulaş Karadağ, Araş. Gör. Umut Koloş, Yrd. Doç. Dr. Ülker Yükselbaba, Ülkü Bilgin, Ünsal Ün,  Araş.Gör. Vahdet İşsevenler, Dr. Veysel Dinler, Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, Yasin Gel, Av. Yusuf Kıyançiçek, Prof. Dr. Yüksel Şahin, Zafer Kara, Zafer Önler, Zelal Pelin Doğan, Araş. Gör. Zülfiye Yılmaz.
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013