2019
   -   
2018
   -   
2017
   -   
2015
   -   
2013
   -   
2012
   -   
2011
   -   
2010
V. Toplantı
 
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
TÜRKİYE UYGULAMASININ ALMANYA VE STRAZBURG EKSENİNDE KARŞILAŞTIRILMASI
 

30 - 31 MAYIS 2015
 
Türkiye Barolar Birliği Kongre ve Kültür Merkezi
Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi, Av. Özdemir Özok Sokak No: 80
66650 Balgat, Ankara
 

 
--- Birinci Gün (Cumartesi) ---
 
 
AÇILIŞ KONUŞMALARI VE BAŞKANLIK DİVANI TAKDİMİ
(09.40 – 10.00)

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU (TBB Başkanı)
Prof. Dr. Oktay UYGUN (KHP İcra Kurulu üyesi)

TOPLANTI KONUSUNUN TANITIMI
(10.00 – 10.30)

Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM
“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru: Genel Tespitler”

BİLDİRİLER
(10.30 – 13.00)

Birinci Oturum:
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ
Bildiri Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Tolga ŞİRİN          (10.30 – 11.10)                                      
“Türk Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararlarının Değerlendirilmesi”
  
Çay – Kahve Arası (11.10 – 11.30)
 
İkinci Oturum:
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayferi GÖZE
Bildiri Sahibi: Doç. Dr. Ece GÖZTEPE   (11.30 – 12.10)                                      
“Alman Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türk Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararlarının Değerlendirilmesi”
 
Bildiri Sahibi: Av. Tahir ELÇİ / Av. Serkan CENGİZ  (12.10 – 12.50)                 
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Temel Hak ve Özgürlükleri Koruma Standardı Açısından İki Yıllık Anayasa Şikayeti Uygulamasının Değerlendirilmesi”
 
 Öğle Yemeği Arası (12.50 – 14.30)
 
YORUMLAR
(14.30 – 15.30)

Üçüncü Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ülkü AZRAK
Birinci Bildiri Üzerine
Yorumcu: Dr. Musa SAĞLAM, AYM Başraportörü (14.30-14.45)
İkinci Bildiri Üzerine
Yorumcu: Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ (14.45 – 15.00)
Üçüncü Bildiri Üzerine
Yorumcu: Prof. Dr. Osman DOĞRU, Marmara Üniversitesi  (15.00 – 15.15)

TARTIŞMA
(15.30 – 18.00)

Dördüncü Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rona AYBAY
Katılımcıların Katkıları     (15.30 – 16.00)
 
Çay – Kahve Arası  (16.00 – 16.20)
 
Beşinci Oturum
Oturum Başkanı: Fulya KANTARCIOĞLU, AYM  E. Üyesi
Katılımcıların Katkıları     (16.20 – 18.00)
 
Kokteyl prolongé :              (19.30)              
 
--- İkinci Gün (Pazar) ---
 
Altıncı Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU
Katılımcıların Katkıları   (09.00 – 11.00)
 
Çay – Kahve Arası:           (11.00 – 11.30)
 
Yedinci Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU
Katılımcıların Katkıları    (11.30 – 13.00)
 
Öğle Yemeği Arası   (13.00 – 14.30)
 
DEĞERLENDİRME
 (14.30 – 15.30)

Sekizinci Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemal GÖZLER
Bildiri Sunanların Yorum ve Eleştiriler Üzerine Genel Değerlendirmeleri

 KHP GELECEK TOPLANTILARI İÇİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİN ALINMASI
(15.30 – 16.30)

Dokuzuncu Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM
Katılımcıların Görüşleri
Kapanış Konuşması
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013